Arkiv for 2001


Agora 2001 2

Alkmans sprog: Sproghistorie og teksthistorie af G. Hinge Dante Impositor. On the Origins of Language and Poetry in Dante and in the Modistae af H. Roer Drømmenes Rige: Votivreliefferne fra Asklepioshelligdommen på sydskrænten af Athens Akropolis af J. Jensen Theodosiusobelisken i Istanbul af J. Jensen

Agora 2001 1

Om begrebet λóγος i Gorgias’ lovtale over Helena af L. Larsen Grækenlandsekskursionen 2000 af S. Hansen Om det pastorale i Longus’ Dafnis & Chloe af A. M. B. Hansen Semantiske forskydninger i det 18. århundredes imitationspoetik: Begyndelsen til det moderne menneskes vanskeligheder ved at forstå antik litteratur, af G. Skriver Der liebe Gott steckt im […]