Agora 2


 


Kunst og social identitet i Senantikken – et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet

af Niels Hannestad, Birte Poulsen, Stine Birk Toft og Troels Myrup Kristensen
Et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet vil kaste lys over senantikkens kulturelle og sociale fænomener.

 

Euripides på film: nogle kommentarer til Pier Paolo Pasolinis Medea

af Anne Mette Borcher Hansen
Den italienske instruktør Pier Paolo Pasolini filmatiserede i 1969 Euripides’ tragedie Medea med den græske operadiva Maria Callas i hovedrollen. Det kom der en meget speciel og tankevækkende film med en stærkt ideologisk agenda ud af.

 

Dueslaget – et moderne epos

af Lene Carlskov og Lone Amtoft
Dueslaget er en fortælling om de eventuelle følger af en guddommelig indblanding i vore dages turistkultur. En nutidig parodi på Illiaden.

 

Horatius, Epistula de arte poetica

af Søren Sørensen
Denne behandling af Horats poetik indeholder den latinske tekst, Epistula de arte poetica, dansk oversættelse på hexametervers, Et Brev om Digtekunsten og en kort sproglig kommentar til de 476 vers.

 

Uruk og Ai Khanoum i hellenistisk tid: Diversitet og forandring i en globaliseret verden

af Sidsel Maria Westh-Hansen
Sidsel Maria Westh-Hansen giver her en kort introduktion til hendes nyligt bedømte speciale om den antikke globaliserings indvirkning på byerne Uruk og Ai Khanoum.

 

www.ANTIKKEN.nu
Omtale af en ny hjemmeside, der særligt henvender sig til unge med interesse i de klassiske fag.

 

Hvor myto-logisk! – forslag til mytelæsninger 5: Hvorfor er de piger så sørens kyske?

af Chresteria Neutzsky-Wulff
Med denne artikel genoptager Chresteria Neutzsky-Wulff sin serie om centrale mytologiske temaer og kommer med forslag til myte-læsninger. Kyskhed er et gennemgående, men også temmelig misforstået begreb. I artiklen fremstilles det som et grundvilkår i omgangen med det gudommelige, idet der perspektiveres til det kristne klostervæsen.