Agora 3


 

Fra Hatti til Homer – trojanske helte i hittitiske arkiver

af George Hinge
Ved at sammenligne Hittitternes kileskriftsarkiver med Iliaden har hittitologerne fundet frem til en række identifikationer af de trojanske helte. Det fører til interessante overvejelser om de historiske personer bag heltene, og om hvorledes de har fundet vej ind i den trojanske sagnkreds.

 

Hævnens anatomi

af Allan Uhre Hansen
Er Otto Steen Dues Aischylos: Orestien en oversættelse? En tekst tilrettelagt til opførelse? Eller noget midt i mellem? Om Orestien fra oversættelse til opførelse.

 

At gøre hvad man vil – Xenophons historiografiske ledemotiv i Hellenika 1.7

af Anders Dahl Sørensen
Forfatteren forsvarer i artiklen den tese, at den narrativt vanskelige udformning, Xenophon gav sin beretning om processen mod generalerne fra Arginussai på raffineret vis harmonerer med det ledemotiv, historikeren synes at erkende bag de dramatiske begivenheder i 406 f.v.t. Det historiografiske ledemotiv findes i Hellenika 1.7.

 

Forventningshorisonter – Ovids brug af genrekonventioner i Heroides XII

af Bengerd Maria Juul Thorsen
Ved hjælp af Jauss’ teori klarlægger forfatteren læserens forventninger og bliver i stand til at påpege, hvordan Ovid ved at kombinere genrerne forstærker Medeas lidelse og lidenskab. På samme tid understreger Ovid den splittethed, som Medeafiguren med Euripides’ tragedie er blevet synonym med.

 

Hvor myto-logisk! – forslag til mytelæsninger 6:Erwin Neutzsky-Wulffs verdensaldermodel – en analysemodel til mytologisk materiale

af Chresteria Neutzsky-Wulff
Denne gang præsenteres en model til myteanalyse, som er baseret på den antikke idé om verdensaldrene. Ideen om afvikling af verden i stedet for udvikling er en grundlæggende religiøs antagelse. I dag kender vi den også fra entropi-begrebet (“universets varmedød”). Ved at anvende verdensaldrene som skematisk basis får vi en analysemodel, hvis underliggende tankegang er tæt på antikkens egne forestillinger.

 

Arkæologisk survey i det vestlige Krim

af Kristina Winther Jacobsen
Kort introduktion til et surveyprojekt på Krim påbegyndt i 2007. Projektet ledes af Pia Guldager Bilde (direktør for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sortehavsstudier) og er et samarbejde med en række internationale universiteter.