Agora 4
Canabae legionis i Germania Inferior
af Niels Bargfeldt
Artiklen fokuserer på de bygningsrester, der er fundet i Germania Inferior af canabae legionis – gråzonen mellem det civile og militære liv i Romerriget frem til 100 e.v.t.


En dekonstruktion af fem udvalgte græske og deres tilsvarende latinske begreber set i lyset af M. Heideggers tænkning
af Andreas Møller Lange
Forfatteren argumenterer for, at den tyske filosof Heideggers læsning kan åbne op for, hvad fem udvalgte græske begreber oprindeligt kan have betydet.


En oversættelse af D’Arco Silvio Avalles artikel: ”L’Ultimo viaggio di Ulisse ” (1975)
af Hanne Roer
D’Arco Silvio Avalle viser, ifølge Hanne Roer, i sin artikel, hvordan en bestemt litterær tradition, Odysseusstoffet, lever videre i middelalderen. Samtidig anlægger han en strukturel analysemetode med udgangspunkt i en bestemt narrativ typologi typisk for antik- og middelalderlitteratur, frem for en idealistisk eftersporing af ”den antikke arv” i middelalderen.


Justice and Individual; on the motivation for Socrates’ analogous argument in The Republic
af Anders Dahl Sørensen
I artiklen omhandler forfatteren Platons analogi mellem den retfærdige bystat og den retfærdige sjæl i “Staten” og foreslår en ny fortolkning af grundlaget for Sokrates’ argumentation.


Chedworth – en romersk villa i England
af Torben Retbøll
Tag med forfatteren på en spændende rundvisning i en romersk villa i England fra det 2. årh. e.Kr. og få gode råd og vejledning undervejs.