Agora 6


 

Hippolytos – Adonis eller Elvis: En undersøgelse af Aristoteles’ ethos-begreb i Senecas Phaedra og Sarah Kanes Phaedra’s Love

af Louise Hinkbøl
Myten om Hippolytos og Fædra er flere gange blevet genskrevet lige siden antikken. I denne artikel analyserer Louise Hinkbøl den engelske dramatiker Sarah Kanes teaterstykke Phaedra’s Love fra 1995, især med fokus på Hippolytos’ ethos.

 

Handel mellom Trakere og Mykenere – et “gyllent” foretak

af Knut Fossdal Eskeland
Der foregik handel med guld mellem mykenere og thrakere i den sene bronzealder. Det arkæologiske materiale benyttes sammen med en funktionalistisk tilgang og teorier om social interaktion i forhistoriske samfund til at belyse mulige handelsmønstre på tværs af Balkan i bronzealderen.

 

At finde den antikke by Tegea

af Anne Ditte Koustrup Høj
Historien bag den antikke by Tegea begynder midt i et jalousidrama. Men hvad ved vi ellers om den græske by, og er det muligt for nutidens arkæologer at finde resterne af den?

 

Fra øjets nethinde. En sanselig, platonisk kærlighed – Sokrates’ tale i Platons Symposion og Marsilio Ficinos kommentar i De Amore

af Camilla Nissen Toftdal
Hvad er egentligt den korrekte definition af platonisk kærlighed? Denne artikel forsøger at give et bud ved at undersøge hvilke verber, der benyttes i Platons Symposion, og ser også nærmere på receptionen af begrebet.

 

Fønikiske metalskåle fra Cypern – Den eklektiske stil som udtryk for “fønikisk kunst”

af Maria Sommer
Artiklen skal ses som en bred introduktion til cypro-fønikiske skåle og deres kunsttradition i det 8.-6. årh. f.v.t. På skålene ses den såkaldte eklektiske stil som sammenblander storkulturers “imperiumskunst”. Denne eklektiske stil på metalskålene anses for en selvstændig fønikisk stilart. Diskussionen omkring den eklektiske stil er artiklens omdrejningspunkt.


Nekropolen på Mozia

af Signe Krag
Denne artikel omhandler gravskikkene på den fønikiske nekropol på øen Mozia ved Siciliens kyst. Nekropolen på Mozia perspektiveres til nekropolen ved den fønikiske by Tyre i Libanon, hvortil koloniens oprindelse muligvis kan spores.