Agora 13
Masada – The Rock Fortress

A comparative study of the Northern Palace in relation to the Western Palace

af Ditte Maria Damsgaard Hiort

Artiklen omhandler Herodes den Stores byggeprogram på Masada i Judæa. Her blev det Vestlige Palads opført i 35 f.Kr., og kun ca. 10 år efter blev det Nordlige Palads opført. Hvorfor endnu et palads?

 

Symbolværdien i det ødelagte Korinth

af Anna Mohr Larsen

I 146 f.v.t. led Korinth nederlag til de romerske styrker. De skriftlige kilder siger, at byen efterfølgende blev jævnet med jorden og lå ubeboet hen i hundrede år, indtil Cæsar i 44 f.v.t grundlagde den på ny. Men de materielle kilder afslører, at der også i den mellemliggende periode var en eller anden form for liv i byen på Isthmen. Hvorfor fortalte den officielle version af historien noget andet? Denne artikel undersøger ophavet til og motiverne bag myten om Korinths udslettelse.

 

Livet som graver

af Anne Norge Lauridsen

En levende fortælling om de mange lærerige og givende stunder på en uddannelsesudgravning i Kalydon, men også om de store fysiske og psykiske udfordringer den medførte. Her fortalt af en 1. årsstuderende i Klassisk Arkæologi.

 

Specialeresumeer

Igen i dette nummer bringer vi specialeresumeer fra de nyligt færdiguddannede ved klassiske studier i Aarhus. Tillykke til Ditte Maria Damsgaard Hiort, Sine Grove Saxkjær og Kristine Thomsen!