Agora 12
”I Pausanias’ fodspor” – Antikkursus 2013

af Nikoline Sauer Petersen

Artiklen er en klassisk arkæologi studerendes beskrivelse af et to ugers antikkursus i Athen arrangeret i samarbejde mellem det Danske Institut i Athen, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, samt Syddansk Universitet. Den studerende beretter om kursets indhold og forventninger hertil, hvor en tydelig og stor begejstring for antikken skinner igennem.

 

Text – Memory – Monument: tværfaglig sommerskole i Rom om brugen af fortiden i italiensk renæssance

af Trine Johanne Arlund Hass

Til sommer gentages successen med international sommerskole i Rom. Trine Johanne Arlund Hass fortæller om baggrunden for kurset og beskriver kort mål og metoder for denne sommers forløb.

 

OMNE TULIT PUNCTUM, QUI MISCUIT UTILE DULCE

af Johan Herman Wessel

Et mindre digt af den dansk-norske satiriker Johan Herman Wessel afslører ukendte biografiske detaljer om den romerske digter Horats.

 

Pergamonalteret – but why bother?

af Vivian Skals

Denne artikel handler om, hvordan en studerende bliver fascineret af Pergamonalteret. Hun beskriver, hvordan hun fik planlagt en studietur til Berlin, samtidig med at hun giver nyttige tips og inspiration til andre med samme ide.

 

The Tomb of the Bulls

af Oliver Storgaard-Hallsson

Artiklen omhandler vægmalerier fra en etruskisk grav i Tarquinia, Italien. Artiklen sammenbringer forskellige forskers fortolkninger af malerierne gennem tiden og sætter spørgsmål ved disse, samt den generelle forståelse af etruskisk mytologi og efterlivet. Et centralt spørgsmål i artiklen er hvor stor en indflydelse grækerne havde på den etruskiske kultur og hvordan dette kom til udtryk i graven.

 

Specialeresumeer

Vi starter en gammel tradition op igen – nemlig udgivelsen af specialeresumeer. I den seneste tid har flere studerende ved klassiske studier i Aarhus erhvervet sig kandidatgraden, og her er det muligt at læse lidt om, hvad der er blevet undersøgt i de forskellige specialer skrevet af Lene Carlskov, Krishna Maria Olsen og Eva Mortensen.