Agora 14
Om ægtemænd og fædre

af Lene Carlskov

Selvom det er et emne, som de fleste kan relatere til, er det kun sjældent, at historiebøgerne kommer ind på, hvordan relationerne var mellem medlemmerne i den antikke græske eller romerske familie. Når de endelig gør, fokuseres der som regel på familieoverhovedets overlegne juridiske stilling i forhold til både børn og ægtefælle, fordi man traditionelt især har brugt lovtekster til kilder, men kan den antikke litteratur give os et mere nuanceret syn på sagen?

 

Odysseus portrættet fra Sperlonga

af Camilla Bjerre Johansen

Artiklen omhandler Odysseus portrættet fundet i grotten ved Sperlonga. I artiklen perspektiveres portrættet til Laokoön-gruppen. For derefter at indplacere portrættet i den stilistiske udvikling, dette gøres ud fra en diskussion af de forskellige forskeres teorier omkring Sperlonga skulpturernes datering.

 

Kunstmarkedets påvirkning af antikken

af Anne Ditte Koustrup Høj

Hvordan forstår vi antikken på baggrund af en antik vase, der bliver solgt på auktion for $422,500? I denne artikel analyseres det hvordan forskellige teoretiske og metodologiske tilgange til antikke vaser påvirker vores forståelse af antikken. Disse tilgange ses reflekteret i kunstmarkedet og derfor analyseres udvalgte samlinger, som indeholder antikke vaser. Til denne analyse inddrages samlinger fra personligheder, som Winkelman, Hamilton, Beazley m.fl. Analysen sættes i relation til en nutidig diskurs, hvor postprocessualisterne Vickers og Gill, som udtryk for det postmoderne episteme, sætter vores forståelse af antikken og kunstmarkedets påvirkning af dette til forhandling.

 

Den Døende Gallergruppe

af Ditte Løkkegaard

Kong Attalos I af Pergamon opstillede et sejrsmonument i anden halvdel af det 3 årh. f.v.t. Det var et monument over hans sejr over de galliske stammer, der hærgede i Lilleasien. De originale bronzer fra monumentet er gået tabt, men i denne artikel rekonstrueres monumentet på baggrund af de romerske marmorkopier. Igennem en analyse af blandt andet de stilistiske detaljer, skulpturernes kompositioner og ikonografi diskuteres forskellige rekonstruktioner.

 

Sfinx

af Tidsskriftet SFINX

I denne artikel fortælles om historien bag tidsskriftet SFINX, om deres hidtidige arbejde, nye tiltag og fremtidige projekter.

 

Privathuse i Priene – En undersøgelse af privathusenes form og funktion

af Lise Lynge Dahlgaard

I denne synopsis præsenteres privathuse i den græske verden med et fokus på Priene. Husene undersøges ved brug af arkæologiske og skriftlige kilder for at give et indblik i sociokulturelle samt politiske udviklinger i de græske samfund.

 

Monumentale grave fra Hierapolis’ nordlige nekropol

af Kirstine Pedersen

I Hierapolis i Lilleasien er der på en af byens nekropoler fundet en monumental podiumsgrav, Den smukke grav, som indeholdt en sarkofag med dekoration, der refererer til hellenistiske herskere. Med denne grav som udgangspunkt ses der nærmere på monumentale graves funktion og betydning i samfundet i det romerske Lilleasien.

 

Specialeresumeer

Mette Arenfeldt Christensen og Daniel Beurze Damgaard er nu færdiguddannede klassiske arkæologer. Her bringer vi deres specialeresumeer, som tager os til Karystos i Grækenland, hvor Mette studerer knoglerne fra en nekropol set i lyset af social og politisk udvikling i området, og til det senantikke Ostia, hvor Daniel analyserer marmortagsten og urban udvikling.