Agora 15


Titusbuen og den romerske triumf

af Charlotte Bach Hove

Denne artikel er en spændende beretning om ikke kun Titusbuen i Rom, men også om den romerske triumf. Hvordan Rom ændredes under Vespasian og dennes sønner er det centrale tema. Her er der især fokus på de måder hvorpå Vespasian legitimerede sit kejserembede og fremkaldte stabilitet i Rom – i hvert fald for en tid.

 

Stelerne fra Moziatophet — en typologisk og ikonografisk analyse

af Ditte Maria D. Hiort

I denne artikel arbejdes der med et udvalg af stelerne fra Moziastophet. Stelerne er en del af, en af de største fund af fønikisk materiale i det vestlige middelhavsområde. Forfatterens valg af steler repræsenterer de forskellige typer af steler fundet på Mozia. Ud fra disse, undersøger hun, hvilke type steler der er fundet på topheten, samt deres fønikiske ikonografi, og hvad stelerne kan fortælle om deres religion.

 

Narratologisk analyse af Orpheus og Eurydike

af Maren Rohde Pihlkjær

Litteraturteorien har udviklet sig meget i de godt to tusinde år, der er gået, siden Horats skrev sin Ars Poetica, men spørgsmålet er, om man overhovedet kan forsvare at benytte en nyere tids teorier, når man skal analysere en antik tekst? I denne artikel gennemføres en narratologisk analyse af Ovids gendigtning af myten om Orfeus og Eurydike i et forsøg på at opklare, om denne moderne teori har relevans for den klassiske filolog.

 

Børns rolle og betydning i den antikke græske kult

af Sara Ringsborg

Igennem en ikonografisk analyse af materiale fra Athenakulten på Athens Akropolis og Artemiskulten i Brauron diskuteres i denne artikel det socialhistoriske emne, barndommen i antikken. Emnet har tidligere været marginaliseret i forskningen, men denne artikel sætter fokus på barndommen i Attika, hvor unge piger deltog i den religiøse sfære, som Arrephoroi i Athen og Arktoi i Brauron.